Вимоги до автокранів

Вантажопіднімальні крани за характером є рухомими машинами у процесі експлуатації яких виникають небезпечні ситуації.

Рівень травматизму при роботі цих машин залежить від:
конструктивних недоліків, технологічних дефектів;
самодовільного переміщення;
втрати стійкості;
несправного стану або поломки деталей;
недотримання режимів роботи, порушення правил безпеки;
низького рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу і ін..

З точки зору травматизму найнебезпечнішими при цих роботах є перекидання машин, втрата ними стійкості.

Стійкість крана є необхідною умовою його безпечної експлуатації. Узагальнення характеристик, що діють на кран, приводиться у коефіцієнтах запасу стійкості (К). Для забезпечення стійкості крана має бути відповідна залежність між перекидаючим моментом Мп і утримуючим моментом Му, який має перевищувати Мп не менше ніж на 40%.

 
Крім маси крана, вантажу і ванатажозахватних пристосувань, на кран діють різні зовнішні навантаження:
інерційні сили, що виникають при переміщення крана (пуск, гальмування);
доцентрові сили, що виникають при русі поворотної частини крана;
вітрове навантаження при тиску вітру на вантаж і елементи крана;
кут нахилу площини, на якій стоїть кран і ін..

Ефект дії зовнішнього навантаження залежить не тільки від його величини, але й від точки прикладання. Чим далі розміщується точка прикладання сили від ребра перевертання, тим більшим є ефект її дії, тому дія навантаження на кран характеризується моментами діючих сил.

При встановленні кранів під нахилом значно зменшується Му внаслідок скорочення відстані від центру ваги крана до ребра перекидання. При таких умовах кран установлюють на аутригери . Нахил не повинен перевищувати .

Кран перекинеться тоді, коли несприятливі чинники діють на його стійкість одночасно. Тому крани проектують з таким розрахунком, щоб за будь-яких умов як у робочому, так і не у робочому стані була забезпечена їх стійкість.

Отже, всі зовнішні навантаження, які прикладаються за межами опорного контуру,створюють перекидаючий момент Мп відносно цього контуру. Утримуючий момент, під дією якого машина перебуває у стані рівноваги, створюється власною масою крана і противагою.

При визначеності стійкості крана розрізняють вантажну і власну стійкість, які перевіряються за допомогою обчислень.

Вантажна стійкість – це здатність крана протидіяти перевертанню у бік стріли, власна – здатність крана протидіяти перевертанню в бік , протилежний розташуванню стріли.

Ступінь стійкості крана у робочому стані визначається коефіцієнтом вантажної стійкості,а в неробочому стані – коефіцієнтом власної стійкості.

Коефіцієнт власної і вантажної стійкості вважається задовільним тоді, коли його значення становить не менше 1,15.

Щоб забезпечити стійкість крана і зменшити дію додаткових навантажень, необхідно всі рухи при підніманні опусканні, гальмуванні і повертанні вантажів здійснювати плавно без ривків і поштовхів.

Для забезпечення безпечної роботи вантажопідйомних кранів важливе значення має правильний вибір робочих параметрів.

Параметрами називають основні технічні величини, що характеризують конструкцію крана і його можливості при роботі.

До параметрів стрілового самохідного крана відноситься вантажопідйомність, вантажна характеристика, виліт стріли, висота підйому гака, вантажний момент, найбільший радіус поворотної рами,частота обертання, швидкість крана,загальна вага крана і т. ін..

Для всіх типів кранів основним параметром є вантажопідйомність – найбільша допустима маса робочого вантажу, на піднімання якого розрахований кран.

Якщо робочі параметри крана не відповідають розмірам забудови, масі вантажів (завеликі або замалі), можуть виникати надзвичайні ситуації з точки зору травматизму і інших негативних наслідків.

Дотримування вимог “ Правил улаштування і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ” дозволяє підтримувати активну надійність машин у процесі виконання ними відповідних видів робіт.

Встановлення кранів під нахилом значно знижує надійність їх експлуатації.

 Перевірку надійності установлених кранів здійснюють шляхом піднімання максимально допустимого вантажу на висоту 5м і повороту стріли з вантажем в обидві сторони на 180-200°. При просіданні коліс або аутригерів потрібно змінити місце установки крана або ущільнити і укріпити площадку.

Установка кранів під лінією електропередач (ЛЕП) будь-якої напруги не дозволяється. У випадку необхідності на відстані ближче 30м від крайнього проводу необхідно видати наряд-допуск, який визначає безпечні умови праці.

Виконання робіт біля ЛЕП дозволяється при дотриманні відстаней по горизонталі між крайньою точкою ферми стріли крана і найближчим проводом електропередачі. Ця відстань від 1 до 9м залежить від напруги ЛЕП.

 До початку роботи необхідно оглянути кран і перевірити на холостому ході справність всіх його механізмів, звукового і світлового сигналів, справність механізму переміщення крану, гальма та гальмівний шлях, довжина якого має бути не більше 1м. Виявлені недоліки вносяться у вахтовий журнал.

При силі вітру понад 6 балів (12м/с) або наближенні грози , роботу на кранах припиняють.

В процесі експлуатації активну безпеку кранів підвищують прилади та пристрої безпеки. За призначення вони поділяються на:
обмежувачі руху (пересування крана, обертання, піднімання вантажів, вильоту стріли);
пристрої, що забезпечують стійкість машини протиугонні захвати, виносні опори,обмежувачі вантажопідйомності;
пристрої, що сигналізують про стан стійкості – вітроміри, покажчики нахилу, прилади світлової та звукової сигналізації;

Інструкція з охорони праці для машиніста автокрана
Вміти подавати першу медичну допомогу постраждалим від нещасних випадків.                                                                                                                       Вміти користуватися первинними засобами пожежегасіння.
Знати виробничу інструкцію, а також інструкцію заводу - виробника по експлуатації крана, правила дорожнього руху.
Знати будову крана, будову і призначення його механізмів і приладів безпеки.
Володіти навичками, необхідними для керування механізмами крана та догляду за ними.

Інструкція з охорони праці для машиніста автокрана


Знати фактори, що впливають на стійкість крана і причини втрати стійкості.

Знати асортимент і призначення мастильних матеріалів, що застосовуються для змащування частин, які труться.

Знати встановлений Правилами порядок обміну сигналами зі стропальниками.

Знати безпечні способи стропування і зачіплювання вантажів.

Уміти визначати придатність до роботи канатів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари (стропів, траверс, захватів тощо).

Знати встановлений Правилами порядок проведення робіт краном поблизу ліній електропередачі (далі - ЛЕП).

Знати прийоми звільнення від дії електричного струму осіб, які потрапили під напругу, і способи надання їм першої допомоги.

Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на кранівника:

Перекидання крана.
Ураження електричним струмом.
Недостатня освітленість робочої зони.
Підвищені або знижені температура, вологість повітря робочої зони.

Інструкція з охорони праці для машиніста автокрана

Кранівник забезпечується спецодягом, спецвзуттям: полукомбінезон бавовняний, рукавиці комбіновані; на зовнішніх роботах взимку додатково: куртка, брюки бавовняні на теплій підкладці, валянці.

Для підвішування вантажу на гак крана наказом по підприємству призначаються атестовані стропальники.

Під час роботи двох і більше стропальників, один із них призначається старшим.

Під час роботи кранівник і стропальник повинні мати при собі посвідчення на право виконання робіт.

Перевірка знань правил охорони праці у кранівників проводиться:

Періодично не рідше одного разу на 12 місяців.

Про компанію

Оренда техніки - інформаційно-диспетчерська служба; спеціалізація - оренда дорожньої, будівельної, землерийної спецтехніки: автокрани, маніпулятори, екскаватори, мініекскаватори, навантажувачі, самоскиди тощо; засновники - група компаній ТОВ "АКОЛ", , ФОП "Матвієнко О.А." ФОП "Корицький В.В."

Контакти
Телефонуйте: тел.: +38(068) 1050905,
Телефонуйте у skype: arenda-tehniki
Пишіть: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.